Evenimente Programme

Deschidere

În data de 17 octombrie, Reprezentanța Comisiei Europene în România (RCE), Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României au organizat la București a treia ediție a festivalului limbilor – „LinguaFEST”, manifestare care încheie seria de evenimente dedicate Zilei europene a limbilor în 2014.
În deschiderea oficială a evenimentului, care s-a desfășurat la sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România, au rostit cuvinte de salut doamna Iulia Deutsch, șef-adjunct al Reprezentanței Comisiei Europene în România; doamna Enikő Katalin Lacziko, secretar de stat, Guvernul României – Departamentul pentru Relații Interetnice; domnul Adrian Georgescu, director adjunct ANPCDEFP; doamna Anca Pegulescu, inspector general, Ministerul Educației Naționale; domnul Augustin Mihalache, consilier pentru afaceri europene, Ministerul Educației Naționale.
Prima parte a programului a fost dedicată ceremoniei de acordare a premiilor European Language Label/ Certificatul lingvistic european – 2014, distincție care se acordă în fiecare an celor mai creative, inovatoare și utile proiecte din domeniul predării și învățării limbilor străine. Anul acesta proiectele câștigătoare au fost:
1. „Glotodrama – Fii tu însuți în orice limbă!“ – realizat de Fundația EuroED și Universitatea de Medicină și Farmacie Iaşi;
2. „Rădăcinile comune ne aduc împreună“ – realizat de Școala Gimnazială Constantin Parfene din Vaslui în parteneriat cu o școală din Spania;
3. „Odiseea Reloaded“ – proiect realizat de Asociația ArtCrowd din Bucureşti;
4. „Noi abordări ale predării limbilor străine în Turcia şi România“ – proiect realizat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila în parteneriat cu o instituție similară din Turcia.
Cu aceeași ocazie, a fost prezentat stadiul punerii în aplicare a proiectului NELLIP (Network of European Language Labelled Initiatives and Projects) și s-a proiectat un scurt film despre documentarul „Why Romania?”, care va fi gata la sfârșitul anului și care va încerca să răspundă la întrebarea „de ce au ales cetățeni din Marea Britanie, Rusia, Palestina, Olanda și din alte state să învețe limba română și să se stabilească în România”.
În partea a doua a manifestării, participanții s-au împărțit în trei grupuri și au participat la trei ateliere de discuții pe marginea temei centrale a evenimentului – importanța învățării limbilor în contextul actual, fie că sunt limbi moderne, fie materne. Atelierele au avut ca subiect: mobilitatea și dezvoltarea competențelor lingvistice; excelența în educația lingvistică; limbile străine și ofertele pieței muncii.
Un moment inedit a fost organizat la Spațiul Public European – gazda expoziției itinerante de carte „Odiseu călătorește din nou”, un proiect transnațional inițiat la începutul anului de biroul local din Paris al Direcției Generale Traduceri – Comisia Europeană. Expoziția a reunit cărți cu cele 24 de versiuni lingvistice în cele 24 limbi oficiale ale Uniunii Europene ale „Odiseei” lui Homer, unul dintre textele fundamentale ale literaturii europene. De data aceasta, Odiseu a fost însoțit în călătoria sa de câțiva elevi olimpici pe țară la limbile materne – maghiară, germană, polonă, romani, rusă, ucraineană, sârbă, precum și de elevi olimpici la limbi moderne – germană, franceză, italiană și spaniolă. Aceștia au citit în limbile respective fragmente din epopeea greacă. Rolul de a citi un fragment în limba engleză i-a revenit elevei Andreea Săndiță din Slatina, care a câștigat ediția de anul trecut a concursului european Juvenes Translatores.
Tot la Spațiul Public European participanții au putut vedea cele mai bune fotografii care au participat la concursul Zoom pe diversitate, desfășurat în luna septembrie. Au fost acordate trei premii din partea organizatorilor și un premiu special din partea Departamentului pentru Relații Interetnice celor mai reușite și relevante fotografii. Ziua s-a încheiat cu un atelier pe tema construirii unui brand personal, susținut de Beatrice Boban, președinta Asociației Global Youth Power din București, precum și cu discuții libere care au sintetizat impresiile și părerile protagoniștilor acestei sărbători a limbilor și multilingvismului.

Context:
Ziua europeană a limbilor a fost organizată pentru prima dată în 2001 de Consiliul Europei (CoE), în cadrul Anului european al limbilor. Comisia Europeană și Centrul European de Limbi Moderne din cadrul CoE joacă un rol activ în organizarea de evenimente pe tema limbilor străine, atât cu ocazia Zilei europene a limbilor, cât și în perioada premergătoare și în cea imediat următoare acestei zile. Scopul este sensibilizarea publicului cu privire la limbile utilizate în Europa, promovarea diversității culturale și lingvistice și încurajarea învățării limbilor pe tot parcursul vieții. În Uniunea Europeană există 24 de limbi oficiale, aproximativ 60 de limbi regionale și minoritare și peste 175 de limbi utilizate de migranți.
Cel puțin jumătate din populația lumii este bilingvă sau multilingvă, adică vorbește sau înțelege două sau mai multe limbi. Comisia Europeană este hotărâtă să dezvolte în întreaga Europă politici de învățare a limbilor, ca parte a obiectivului său de a îmbunătăți competențele lingvistice în Europa, în special prin predarea a cel puțin două limbi străine începând de la o vârstă foarte fragedă.
Programul “Erasmus+” va dispune în acest scop de un buget de aproape 15 miliarde EUR, care reprezintă o creștere de 40 % față de nivelul cheltuielilor anterioare. Pentru prima oară, sprijinul lingvistic pentru mobilitate va fi disponibil online gratuit pentru toți participanții la mobilitatea pe termen lung (cel puțin două luni în străinătate). Se va acorda sprijin online pentru engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană și olandeză, care sunt limbile de predare sau de muncă pentru mai mult de 90 % din totalul studenților, stagiarilor, tinerilor voluntari și al celorlalte persoane care studiază sau participă la cursuri de formare în străinătate. Participanții vor fi invitați să își evalueze competențele lingvistice atât înainte, cât și după sejurul lor în străinătate.

Surse:
Ziua europeană a limbilor:
http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-621_en.htm

Certificatul lingvistic european:
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/language-label_en.htm

Programul Erasmus+:
http://ec.europa.eu/education/index_ro.htm
Pagina de internet dedicată limbilor străine:
http://ec.europa.eu/languages/index_ro.htm

Centrul European de Limbi Moderne, Graz, Austria:
http://www.ecml.at/

EL_deschidere

Dl Lepoiev si fetele olimpiceGrup olimpiciAna si Svetlana atelier 2 Anca Colibaba Andreea Sandita si Odiseu Comisia ok