Evenimente

Uniunea Elenă din România a fost gazda reuniunii comune a Comisiei pentru cultură, culte și mass-media și a Comisiei pentru învăţământ şi tineret ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, în data de 27 decembrie 2019. La eveniment au participat – alături de reprezentanţi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale din România, membri ai celor două Comisii – doamna  Lacziko Enikő Katalin, secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice, doamna Christiane Cosmatu și domnul Amet Aledin, subsecretari de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI).

Pe agenda reuniunii au fost incluse următoarele teme de discuție:

  • 1 Decembrie – Ziua Națională a României: repere istorice importante;
  • Programe și proiecte derulate, în ultima perioadă, de organizațiile minorităților naționale, de Departamentul pentru Relații Interetnice și participări la diferite evenimente de promovare a diversității entice;
  • Discuții despre organizarea unor evenimente dedicate sărbătoririi Zilei Minorităților Naționale.

În deschiderea lucrărilor, doamna secretar de stat Lacziko Enikő Katalin a făcut o scurtă radiografie a activității celor două comisii în cursul anului 2019. A felicitat organizatiile minorităților naționale care au răspuns favorabil invitațiilor lansate de DRI de a realiza diverse evenimente în comun și aici a amintit:

  • implicarea minorităților în promovarea literaturii minorităţilor naţionale, În Anul Cărții în România în 2019. Cu acest prilej, a felicitat Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, Uniunea Ucrainenilor din România și Asociația Italienilor din România care au trimis, specialiștilor portalului de publicistică Corbii Albi, cărți spre recenzie. Cărțile transmise de Asociația Italienilor din România RO.AS.IT., de Comunitatea Rușilor Lipoveni din România și de Uniunea Ucrainenilor din România au beneficiat de recenzii foarte bune.
  • Implicarea minorităților în realizarea unor campanii online inițiate în cursul anului 2019 de DRI. Cu acest prilej, a felicitat organizatiile care au răspuns invitației DRI de a promova limba maternă și tradițiile, cu prilejul Zilei Limbii Materne (21 februarie), a Zilei Internaționale a Toleranței (16 noiembrie).

Totodată, doamna secretar de stat a vorbit celor prezenți despre realizarea la inițiativa departamentului a unui proiect important, intitulat Folosirea limbilor minoritare în audiovizual,care s-a desfășurat în perioada 18 – 21 noiembrie la Sinaia. Conceput sub forma unei mese rotunde, proiectul a reunit toți actorii implicați în audiovizual,  specialiști din mas-media publică centrală și locală, prilej cu care au fost dezbătute unele probleme cu care se confruntă redacțiile emisiunilor pentru minorități naționale (cum ar fi: timpii de emisie, orele de transmitere a emisiunilor, calitatea acestora etc). Cu această ocazie, s-a constatat că informațiile pe care departamentul le deține pe aceste subiecte de la organizațiile minorităților naționale, sub formă de răspuns la chestionarele privind aplicarea prevederilor Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare în România și a Convenției cadru pentru protecția minorităților naționale, sunt total diferite de informațiile prezentate de acești specialiști. Doamna secretar de stat a prezentat celor două Comisii propunerea ca departamentul să intermedieze, pentru anul 2020, o întâlnire între actorii implicați în audiovizual și reprezentanți ai organizațiilor minorităților naționale din România, pentru a afla problemele cu care se confruntă aceste instituții și pentru a găsi împreună soluții de rezolvare a acestora.

În continuarea discuțiilor, doamna Viorica Igelsky, reprezentanta Uniunii Culturale a Rutenilor din România, a vorbit despre semnificația Zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, punctând câteva repere istorice importante.

Doamna Ioana Grosaru, președintele Asociației Italienilor din România, a adresat minorităților invitația de a participa la un eveniment dedicat sărbătoririi Zilei Minorităților Naționale, organizat de Asociația Italienilor din România în data de 16 decembrie, la sediul Bibliotecii Centrale Universitare din București.

În încheiere, a fost apreciată participarea organizațiilor minorităților naționale la Târgul de carte Gaudeamus Radio România, Zilele Dobrogei, Podurile Toleranței și alteproiecte care, de asemenea, promovează diversitatea etnică, iar organizațiile minorităților naționale au fost încurajate să implice tinerii în  activitățile și proiectele pe care acestea le derulează, asigurând astfel continuitatea organizațiilor.