Evenimente Programme

În perioada 4 – 6 decembrie 2014, Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) au organizat la Timișoara reuniunea internațională cu tema ”Identități culturale în regiunea Dunării”, subsumată Ariei Prioritare 3 – Cultură, turism și relații directe între oameni a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Lucrările au fost deschise cu cuvinte de salut de doamna Enikő Lacziko, secretar de stat la DRI, și dl. Teofil Ghercă, director în cadrul MDRAP – Direcția Politici și Strategii, coordonator al Ariei Prioritare 3 a SUERD (arie coordonată de România și Bulgaria).

Au participat invitați interesați de derularea ariei menționate a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, între care doamna Irina Cruceru din cadrul Comisiei Europene, Direcția Generală Politici Urbane și Regionale, dl. Gerhard Reiweger, ambasadorul Austriei la București, dl. Wolfgang Limbert, membru al Ariei 3 din partea Germaniei, jurnalist la revista Danube Connects, dl. Liviu Mureșan, din partea Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene, dl. Valentin Panait din cadrul MAE – Biroul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, dl. Silviu Zeleniuc – Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism. Au fost prezenți de asemenea specialiști din muzee, teatre și alte instituții de cultură din Tulcea, București și din Timișoara, jurnaliști din București și Timișoara care relatează în mod curent despre diversitatea etnoculturală a României, lideri și parlamentari ai minorităților naționale din Banat. Din partea DRI a participat, de asemenea, doamna Christiane Gertrud Cosmatu, subsecretar de stat.

Conform agendei, discuțiile s-au structurat pe patru module, astfel:

Sesiunea 1. Identități culturale în contextul eforturilor de a îndeplini obiectivele Ariei Prioritare 3 a SUERD – moderator dl. Teofil Ghercă.

Pe parcursul acestei prime sesiuni, s-au prezentat date generale despre Strategia UE pentru Regiunea Dunării, macrostrategie comunitară concepută pe cel puțin 10 ani, inițiată de Austria și România și aprobată de Consiliul European în anul 2011. Referitor la Aria Prioritară 3 – Cultură, turism și contacte directe între oameni, arie de interes pentru toți cei prezenți, au fost specificate cele 7 ținte/ programe agreate de toate statele membre și de Comisia Europeană. Dl. director Ghercă a făcut precizări în legătură cu stadiul de punere în aplicare a fiecărei ținte. Între acestea se află în stadiu mai avansat realizarea unui brand al regiunii dunărene, la care cele 14 țări lucrează cu sprijinul Organizației Mondiale a Turismului dar și al unor agenții și birouri specializate. Ca exemplu de bună practică a fost prezentat brandul Regiunii Dunării de Jos, elaborat și promovat de România și Bulgaria, având mesajul Eastern Danube Region – A Gateway. An Odissey.

Sesiunea 2. Crearea unei Cărți albastre a identităților culturale dunărene – moderator dl. Liviu Mureșan, reprezentant al Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene.

Lucrările s-au axat în continuare pe una dintre cele 7 ținte ale Ariei Prioritare 3 – Cartea albastră a identităților culturale dunărene – țintă pe care DRI o consideră ca fiind cea mai apropiată de domeniul său de competență. Ca o introducere în această tematică, o parte din jurnaliști au prezentat scurte producții audiovizuale, surprinzând fiecare din perspectiva proprie o mică parte din patrimoniul uman extrem de divers și valoros al zonei de la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Aceste scurte spoturi sau filme documentare au fost realizate în urma unui proiect realizat de DRI în iunie 2014 în județul Tulcea și au fost puse pe un DVD care a fost distribuit tuturor participanților. S-a discutat despre faptul că, deși se știau multe despre patrimoniul natural al zonei și în special despre Delta Dunării, se cunosc foarte puține lucruri despre numeroasele grupuri etnice, limbile, cultura și tradițiile acestora, toate oferind un potențial foarte bun de dezvoltare a eco-turismului și turismului cultural în zonă.

Sesiunea 3. Documentare în imagini și propuneri și pentru crearea Cărții albastre a identităților culturale dunărene – moderator d-na Irina Cruceru, manager program, Comisia Europeană, DG Politici Regionale și Urbane.

Alte câteva proiecții au deschis această sesiune, inclusiv emisiuni difuzate de TVR București și TVR Timișoara în urma documentării din județul Tulcea. Toate aceste filme și emisiuni, precum și multe idei și propuneri formulate de cei prezenți, au condus la conturarea unei Cărți albastre a identităților culturale dunărene care să fie de fapt un proiect amplu, de mai lungă durată, constând într-un portal cu diverse secțiuni și produse tipărite sau on-line, care să prezinte aria Dunării din perspectiva grupurilor etnice, a comunităților presărate de la izvoare până la vărsarea fluviului. Indiferent că sunt mai numeroase sau mai puțin numeroase, că în unele state constituie populația majoritară sau minorități naționale, important ar fi ca aceste grupuri să fie surprinse cu patrimoniul și specificitățile lor, în dinamica evoluției lor de-a lungul timpului și mai ales ca potențial actual de devoltare socio-economică și culturală. S-a subliniat că autoritățile române doresc, ca și partenerii din celelalte state participante, ca Dunărea să devină principala arteră de dezvoltare și un model de integrare în Uniunea Europeană. Toți participanții au formulat idei și propuneri pentru realizarea Cărții albastre, de fapt o enciclopedie albastră cu componente interactive, practice, care să devină un proiect dunărean, transnațional.

Sesiunea 4. Stabilirea unei Platforme dunărene a dialogului intercultural și a cadrului de cooperare pentru anul 2015 – moderator d-na Lacziko Enikő, secretar de stat, DRI.

La discuțiile pe această temă s-au alăturat câțiva invitați speciali – dl. Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, dl. Lucian Vărșăndan, directorul Teatrului German de Stat din Timișoara, precum și parlamentari de Timiș și Caraș Severin – dl. Molnar Zsolt, deputat al Uniunii Democrate Maghiare din România, dl. Slavomir Gvozdenovici, deputat al Uniunii Sârbilor din România, dl. Slobodan Ghera, deputat al Uniunii Croaților din România.

Ca instrument de lucru și de colaborare, DRI a propus instituirea unei Platforme dunărene a dialogului intercultural, care să faciliteze conlucrarea pe mai multe paliere: instituții guvernamentale specializate pe minorități din cele 14 state, ong-uri și comunități locale preocupate de acest domeniu, reprezentanți ai mass media de toate tipurile, experți din mediul academic și din instituții culturale, specialiști și întreprinzători din turism și industrii culturale. În funcție de contribuția partenerilor din toate statele, proiectul se va putea dezvolta în timp și cu alte componente de interes general, care să contribuie la dezvoltarea relațiilor interumane și interculturale în bazinul Dunării. Cei prezenți au fost de acord cu această propunere, care va beneficia de sprijinul MAE, MDRAP și al Direcției Generale Politici Urbane și Regionale din Comisia Europeană. De altfel, inițiativa va fi similară altor platforme de consultare și conlucrare care deja s-au creat și funcționează pe diferite arii prioritare ale Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Concluziile reuniunii vor fi transmise de DRI partenerilor instituționali din țările dunărene, urmând ca în prima parte a anului 2015 să se centralizeze răspunsurile privind participarea la platforma propusă și la realizarea Cărții albastre a identităților culturale dunărene.

În completarea agendei, DRI a organizat și alte vizite și activități interactive, menite să scoată în evidență diversitatea etno-culturală a Banatului și a municipiului Timișoara, valoarea lor de model european de conviețuire interetnică.

Un exemplu a fost deplasarea participanților în Piața Operei, în seara de 5 decembrie, pentru a asista la proiecția unor reportaje realizate în cadrul proiectului Exprimarea minorităților în audiovizual, realizat de TVR Timișoara cu sprijinul DRI. Grupul a asistat la transmisia în direct a unui spectacol multicultural din Timișoara, preluat în toată țara pe canalul TVR 3.

În aceeași seară a avut loc o vizită la sediul filialei locale a Forumului Democrat al Germanilor din România, prilej cu care participanții au avut un dialog cu dl. deputat Ovidiu Ganț, reprezentantul organizației în Parlamentul României, precum și cu liderii filialei. A fost și un bun prilej de a cunoaște un proiect social foarte apreciat al comunității – căminul pentru seniori.

Un moment la fel de interesant și plăcut a fost vizita la sediul național al Uniunii Sârbilor din România, în seara de 6 decembrie. Cu participarea președintelui organizației, dl. Ognean Crîstici, s-a discutat despre proiectele viitoare ale organizației, inclusiv despre posibile colaborări cu Serbia, cu alte state vecine și cu celelalte țări dunărene.

A urmat o vizită la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara, unde participanții au fost invitați să urmărească un spectacol în limba maghiară cu traducere simultană la cască – Gardenia – un alt exemplu de bună practică din România în domeniul conexiunilor dintre limbi și culturi.

Dl Gherca si EL deschidere Dl Muresan, Ch Cosmatu, Dl Panait, DRI Eniko, Valentin si dl Cristici la USR Grup OK Piata Operei Vizita la Forumul German TM