Anunt Evenimente

În perioada 18-21 noiembrie, Departamentul pentru Relații Interetnice va organiza la Sinaia (jud. Prahova), o masă rotundă cu tema Folosirea limbilor minoritare în audiovizual – dificultăți și soluții, în jurul căreia vor fi invitați să participe toţi actorii implicaţi în audiovizual (reprezentanţi SRR, redacţiile care realizează emisiuni în limbile minorităţilor naţionale din România sau pentru minorităţile naţionale, redacţiile regionale, reprezentanţi TVR, inclusiv studiourile locale, precum şi reprezentanţi CNA), în vederea găsirii unor soluţii eficiente pentru a păstra vii limbile minoritare.

Discuțiile purtate în jurul mesei rotunde, vor aborda aspecte, precum: analiza recomandărilor din cadrul rapoartelor de monitorizare realizate de diferite organisme internaţionale privind modul în care România îşi respectă angajamentele în privința folosirii limbilor minoritare în audio-vizual: emisiuni radio/programe TV, precum și modul în care acestea conduc la promovarea dialogului între toate grupurile lingvistice ale ţării;  durata emisiunilor în limbile minorităţilor naţionale; publicul ţintă căruia se adresează acestea; măsuri de prelungire a timpilor de emisii pentru emisiunile realizate în limbile minorităţilor naţionale; accesul persoanelor care apartin minorităților naționale la mass-media în limbile minorităţilor naţionale; promovarea limbilor minorităţilor naţionale în diferite domenii, prin intermediul audiovizualului, în special în cele prevăzute de Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare la capitolul Mijloace de comunicare.