Sume cheltuite PIE 2016

PROIECT Procedură Operațională  pentru realizarea de proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice  – transmis spre aprobare ordonatorului principal de credite în luna noiembrie 2016

Proiect PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ pentru realizarea de proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, şi proiecte de combatere a intoleranţei, la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice  – transmis spre aprobare ordonatorului principal de credite în data de 5 februarie 2018

PROIECT Procedură Operațională pentru monitorizarea în ceea ce privește respectarea destinațiilor legale de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, în procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat – transmis spre aprobare ordonatorului principal de credite în luna iunie 2016

PROIECT Procedură Formalizată privind finanţarea proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale precum și a proiectelor de combatere a intoleranței – transmis spre aprobare ordonatorului principal de credite în luna mai 2016

PROIECT Procedură formalizată privind finanţarea proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale precum și a proiectelor de combatere a intoleranței – transmis spre aprobare ordonatorului principal de credite în data de 2 februarie 2018

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2017 AFERENTDEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚII INTERETNICE întocmit conform prevederilor art. 12 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016 

Proiecte finanțate de DRI/ realizate de DRI în perioada iunie-august 2017

Contracte prestări servicii 2017

Raport anual – proiecte finanțate de DRI în 2017

Evidența proiectelor finanțate, realizate în parteneriat sau la inițiativa DRI în 2017

SITUAȚIA realizării monitorizării privind respectarea destinațiilor legale de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale în procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat 2017

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE – 2018, AFERENT DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚII INTERETNICE, întocmit conform prevederilor art. 12, alin. 5 din H.G. nr. 395/2016 

Credite bugetare alocate organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale în perioada 2015 – 2018

Contracte prestări servicii 2018

Contracte finanțări nerambursabile 2018

Evidența proiectelor finanțate, realizate în parteneriat sau la inițiativa DRI în 2018

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE – mai 2019, AFERENT DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚII INTERETNICE, întocmit conform prevederilor art. 12 alin. 5 din H.G. nr. 395/2016

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE – octombrie 2019, AFERENT DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚII INTERETNICE, întocmit conform prevederilor art. 12 alin. 5 din H.G. nr. 395/2016