Evenimente

Mesajul adresat participanților de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI)  la deschiderea Olimpiadei Internaționale de Limba Elenă, ediția a 6-a a scos în evidență cât de importantă este educaţia pentru fiecare copil care aparţine uneia din cele 20 de minorităţi naţionale ale României, pentru fiecare copil, în general. Venind permanent în sprijinul modernizării şi diversificării tuturor formelor de învăţare a limbilor materne în țara noastră, DRI este unul dintre promotorii politicii europene potrivit căreia toţi cei care se exprimă la fel de dezinvolt în 2, 3 sau chiar, 4 limbi au o şansă în plus în viaţă, se pot afirma mai bine în societatea actuală, marcată de mobilitate și globalizare.

S-a amintit de asemenea că Departamentul pentru Relaţii Interetnice s-a implicat în fiecare an în proiecte necesare sistemului educaţional: a sprijinit pregătirea continuă a cadrelor didactice minoritare, în special a celor care predau în școli cu un număr important de elevi romi; a editat şi tipărit numeroase manuale şi lucrări didactice auxiliare pentru elevi și profesori, în special pentru clasele a XI-a și a XII-a; a organizat în fiecare an programe de educaţie non-formală pentru cei mai merituoşi elevi aparţinând minorităţilor naţionale – tabere, vizite de documentare în străinătate, concursuri pentru elevi, iar olimpicii au fost întotdeauna în centrul atenției.

Mesajul DRI a ținut totodată să sublinieze înscrierea Olimpiadei elenismului în seria manifestărilor dedicate Zilei europene a limbilor – 26 septembrie, sărbătoare marcată de peste zece ani în România. Așa cum se știe, Consiliul Europei și Comisia Europeană celebrează această zi pentru a promova diversitatea lingvistică și culturală a Europei – una din principalele bogății ale bătrânului continent – și pentru a încuraja învățarea limbilor pe tot parcursul vieții, nu numai la școală, ci și în afara acesteia.