Multiculturalismul este o realitate a prezentului şi a viitorului. Multiculturalitatea presupune recunoaşterea realităţii pluralismului şi varietătii culturale, a identităţii culturale a oricăror minorităţi. În prezent, se pune un accent deosebit pe recunoaşterea reciprocă de valori, cultivarea unui spirit de dialog, comunicare şi colaborare între diverse culturi existente pe teritoriul ţării noastre. DRI desfaşoară activităţi ce vin în sprijinul păstrării, exprimării şi dezvoltării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale.


Teatre în limbile minorităţilor naţionale

teatru-al-mastilor

 

Emisiuni ale minorităţilor naţionale

television

Calendar intercultural

television