• CMN este un organ consultativ al Guvernului, fara personalitate juridica, ce se afla in coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice si are drept scop asigurarea relatiilor cu organizatiile legal constituite ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
 • CMN este format din 3 reprezentanti ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, reprezentate in Parlamentul Romaniei.

Atributii

 • sprijina activitatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale;
 • propune Guvernului, prin Departamentul pentru Relatii Interetnice, masuri de imbunatatire a vietii sociale si culturale a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si reflectarea cat mai fidela a problematicii minoritatilor nationale in mass-media;
 • analizeaza si propune Guvernului, prin Departamentul pentru Relatii Interetnice, masurile necesare desfasurarii in conditii optime a invatamantului in limbile minoritatilor nationale;
 • initiaza si mentine legaturi de cooperare cu societatea civila si cu organisme internationale cu activitate in domeniul minoritatilor nationale;
 • inainteaza propuneri Departamentului pentru Relatii Interetnice legate de adoptarea unor masuri cu caracter administrativ si financiar in scopul solutionarii eficiente, in conditiile legii, a problemelor ce intra in competenta sa.

Consiliul isi desfasoara activitatea in plen si pe comisii de specialitate.
Consiliul se intruneste in plen, in sedinta ordinara, trimestrial. Consiliul isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
Comisiile de specialitate sunt constituite din reprezentantii, in Consiliul Minoritatilor Nationale, ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.

Comisiile de Specialitate

 • Comisia pentru cultura, culte si mass-media
 • Comisia pentru probleme financiare
 • Comisia pentru legislatie si administratie publica
 • Comisia pentru invatamant si tineret
 • Comisia pentru probleme sociale si economice
 • Comisia pentru relatii cu societatea civila si organisme internationale.