Evenimente

Institutul Intercultural Timișoara a realizat în perioada 1 septembrie – 22 noiembrie 2019 proiectul Combaterea intoleranței prin educație interculturală în școli. Acest proiect, co-finanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice a adus împreună profesioniști din domeniul educației (cadre didactice, inspectori, reprezentanți ai Ministerului Educației, membri ai Caselor Corpului Didactic) și reprezentanți ai minorităților naționale pentru a discuta pe tema educației interculturale în contextul noii programe de educație socială, și a lucra împreună pentru dezvoltarea unui ghid didactic de predare a educației interculturale.

În cadrul unei conferințe naționale care a avut loc la Timișoara, reprezentanții acestor grupuri au lucrat împreună pentru a contribui la realizarea un ghid didactic pentru predarea educației interculturale. Lucrările din cadrul conferinței s-au bazat pe un cadru teoretic propus de IIT, rezultat dintr-un proiect precedent finanțat de DRI în 2016 și s-au concentrat pe dezvoltarea unor lecții interactive și materiale didactice, care să răspundă acestui cadru teoretic, precum și cerințelor programei școlare pentru clasa a VI-a.

Pe baza prezentărilor și discuțiilor din cadrul conferinței de la Timișoara, IIT a dezvoltat un ghid didactic pentru educație interculturală (cu elemente teoretice și practice), care a fost prezentat și discutat în cadrul unor conferințe regionale, care au avut loc la Cluj-Napoca, București și Iași.

Ghidul didactic pentru educație interculturală a fost publicat în format tipărit în 500 de exemplare și distribuit cadrelor didactice care predau educație interculturală la clasa a VI-a și altor entități cu activități în domeniu. De asemenea, ghidul a fost transmis pe e-mail către profesori, ISJ-uri și CCD-uri și promovat prin diferite rețele de socializare. Ghidul este, de asemenea, disponibil în format electronic pe pagina de Resurse a Institutului Intercultural Timișoara: http://intercultural.ro/pages.php?d=1&idc=81.