Evenimente

Cu ocazia sesiunii ordinare de la Strasbourg din data de 8 aprilie 2014, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat raportul privind situația și drepturile minorităților naționale.
Raportul adoptat îndeamnă la semnarea și ratificarea Convenției-Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale, respectiv a Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare acele state membre ale Consiliului Europei care încă nu și le-au însușit.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei consideră că protecția minorităților naționale trebuie socotită ca o prioritate politică pentru că stabilitatea și prosperitatea societății depinde mult de aceasta. În lumina acestei idei, raportul subliniază legitimitatea drepturilor colective, importanța aspectelor istorice și culturale în procesul de regionalizare, precum și faptul că limba oficială ar trebui predată utilizând bunele practici în predarea limbilor moderne.

Raportul integral poate fi accesat aici.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.