Evenimente

La începutul lunii septembrie s-a desfăşurat la Eşelniţa, judeţul Mehedinţi, primul schimb intercultural prevăzut în cadrul proiectului “Conexiuni interculturale – Tinerii îşi redescoperă moştenirea culturală”, proiect derulat de Asociaţia Comunităţii Eşelniţa ”Cazanele Dunării” în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi implementat prin Programul PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”. Finanţarea este asigurată printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Lichtenstein şi Guvernul României – Granturile SEE – iar gestionarea întregului program este asigurată de Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului.

Schimbul intercultural s-a desfăşurat în perioada 1 – 4 septembrie şi s-a concretizat în contactul direct cu localnicii din Eşelniţa, cu poveştile şi amintirile lor, legate de istoria şi tradiţiile comunităţilor din Clisura Dunării, unde au convieţuit timp de veacuri români, sârbi, cehi, germani, romi, greci, turci, evrei, maghiari. Prin vizite la meşteşugarii şi rapsozii locali, la oameni – resursă din comunităţile etnice locale, tinerii ţi-au propus să redescopere tradiţiile unor culturi strămutate dar nu uitate.
3

Prima echipă interculturală a fost formată din 5 tineri (sârbi, cehi şi germani) şi ajutată de 20 de voluntari locali. Principalul element redescoperit cu acest prilej a fost cultura strămutată a acestui sat cu o istorie strămutată. În perioada comunistă, construirea barajului “Porţile de Fier” a făcut ca satele dunărene Eşelniţa Veche, Ogradena Veche, Plavişeviţa şi Tisoviţa să se mute în Eşelniţa de azi, cu toate obiceiurile şi tradiţiile lor.

Împărţiţi în 5 echipe, voluntarii au intervievat localnicii pe teme ca: strămutarea (prima zi de cercetare culturală), obiceiuri şi tradiţii ale comunităţilor etnice legate de botez, nuntă, înmormântare, sărbători, creaţii orale (a doua zi), meşteşuguri şi meşteşugari, elemente de arhitectură şi artizanat (a treia zi), muzică, joc şi port popular, bucătărie tradiţională (a treia zi), expresii vechi şi cuvinte comune rămase în limbile vorbite de sătenii din Clisura Dunării (a patra zi). Tinerii participanţi au străbătut străzile Eşelniţei şi au reînviat poveştile uitate, amintirile, trecutul. Au inventariat obiceiurile satelor strămutate, au fotografiat şi înregistrat “povestitorii”, au degustat simplitatea reţetelor bunicilor şi străbunicilor, au vizitat cele două muzee din comunitate (etnografic şi parohial). În acest fel ei au adunat informaţie preţioasă pentru ghidul de istorie nespusă ce va fi realizat, după ce vor avea loc în septembrie-noiembrie şi următoarele patru schimburi interculturale din celelalte localităţi cuprinse în proiect.
4

“Este un proiect de suflet în care urmărim să-i determinăm pe tineri să-şi cerceteze trecutul. Experienţele tinerilor, alături de oamenii din comunitate, implicarea, participarea sunt răsunetele convieţuirii cu < >, pe parcursul celor 4 zile de schimb”, a mărturisit coordonatorul proiectului, Rosemarie Cocoană, preşedintele Asociaţiei Comunităţii Eşelniţa “Cazanele Dunării”.

Cei 25 de tineri implicaţi în proiect au fost impresionaţi de bucuria cu care oamenii i-au primit şi le-au împărtăşit din trecutul lor şi cultura de odinioară. “Au fost surprinzătoare amabilitatea şi ospitalitatea cu care oamenii ne-au primit în casa şi, mai ales, în sufletele lor”, a spus Vlad Amza, reprezentat al Forumului German Orşova în proiect. “Reacţia bătrânilor, mai ales a femeilor, a fost impresionantă: începeau să plângă când ne povesteau, mâinile le tremurau şi vocea…”, a completat Miruna Antonică, voluntar A.C.E.C.D. “Pentru noi sunt simple poveşti, dar, pentru cei care le-au purtat atâta, sunt bucăţi din ei amestecate cu trecut, lăsate moştenire generaţiei viitoare – comoara neştiută a Clisurii”, a conchis Mira Ursu, alt voluntar al asociaţiei.
2

Proiectul „Conexiuni interculturale – Tinerii îşi redescoperă moştenirea culturală” a fost lansat în data de 25 august 2015 la Căminul Cultural din Eşelniţa sub forma unei cafenele publice care a avut ca scop prezentarea generală a obiectivelor şi activităţilor propuse, precum şi identificarea persoanelor-resursă din comunităţile etnice Eibenthal, Sviniţa, Eşelniţa, Orşova. Acestea le vor permite tinerilor să surprindă prin întregul proiect valorile perene, autentice ale zonei Clisurii Dunării şi să le promoveze pe o arie cât mai largă, ca elemente definitorii ale unui model de convieţuire şi dialog intercultural demn de urmat.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.