Evenimente

Departamentul pentru Relaţii Interetnice a primit cu adâncă tristeţe vestea trecerii în eternitate a celui care a fost MIRCEA GROSARU, reprezentant al Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT., deputat în Parlamentul României şi membru în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor.
Prin implicarea sa activă în activitatea Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT., Mircea Grosaru a contribuit la dezvoltarea şi păstrarea identităţii şi multicuituralității minorităţilor din ţara noastră. Am apreciat întotdeauna, în cadrul colaborării noastre, caracterul său deschis, optimist și conciliant.
Doresc să transmit, atât în numele Departamentului pentru Relaţii Interetnice cât şi în nume personal, familiei, tuturor membrilor comunităţii italiene din România, precum şi Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale sentimentele noastre de regret pentru pierderea suferită, precum şi sincere condoleanţe.
Dumnezeu să-l ierte şi să îl odihnească în pace!
Lacziko Eniko Katalin
Secretar de Stat