Evenimente

ANUNŢ

Concurs de eseuri
“Dezrobirea, un nou început al romilor”

1360893088_writing8

Centrul Naţional de Cultură a Romilor “Romano Kher” invită elevii romi şi neromi din învățământul liceal să participe la concursul de eseuri, desfășurat în perioada 03 -13 februarie 2015, pe tema Dezrobirii romilor.
Evenimentul urmărește creșterea interesului tinerilor cu privire la istoria romilor, astfel încât aceștia să înțeleagă mai bine contextul excluziunii sociale a romilor, precum şi importanţa măsurilor afirmative destinate acestora. Prin acest demers, CNCR încurajează noile generații să îşi cunoască istoria pentru a nu o repeta şi pentru a înțelege mai bine prezentul.

Cerințe:
• Candidații trebuie să trimită eseul pana la data de 13 februarie 2015 (data primirii eseului la CNCR), pe adresa de e-mail secretariat@romanikultura.ro sau prin postă la adresa Splaiul Independenţei nr 202 A, et. 8, cam. 39, București, sector 6;
• Eseul trebuie să se încadreze în 1-2 pagini;
• Eseul poate fi redactat atât in limba română, cât şi în limba romani.
• Eseul trebuie să conțină şi date istorice, concrete, asupra robiei romilor, dar şi să fie prezentat într-o manieră originală.
• Este de preferat ca eseul să fie redactat la calculator, însă, în măsura în care scrisul este lizibil, vor fi acceptate şi eseuri scrise de mână;
• Recomandăm ca elevii să fie susținuți de profesorii de limba romani şi/sau profesorii de istorie şi cultură roma;
• Lucrarea trebuie redactată cu setul de caractere (Font) Times New Roman, dimensiunea literelor trebuie să fie de 12, iar distanţa dintre rânduri (Spacing) de 1,5.
Nota:
Se vor puncta: corectitudinea (respectarea datelor istorice), creativitatea si originalitatea.
Cel mai bun eseu va fi premiat în cadrul evenimentului organizat de Centrul Naţional de Cultură a Romilor “Romano Kher” cu ocazia Comemorării Dezrobirii romilor din data 20 februarie 2015. Premiile I ,II, III, ale acestui concurs vor consta în trei tablete, câte una pentru fiecare câștigător.