Evenimente

Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Asociaţia Srita lansează apelul pentru concursul de lucrări (prezentare şi/sau poster) intitulat “Culorile diversităţii”. Tineri sau grupuri de tineri de liceu (maximum 2 persoane), clasele a IX-a – a XI-a, sunt invitaţi să trimită lucrările lor (prezentare şi/sau poster) până la data de 10 iunie 2015 la adresele de email office.srita@yahoo.com

şi elena.cruceru@dri.gov.ro, menţionând în textul email-ului numele şi prenumele, liceul în care studiază, date de contact.

 
Prezentare

Prezentarea se pregăteşte în formă de eseu, ce nu va depăşi 1 pagină A4 (aproximativ 2000 de caractere fără spaţii).

 

Poster

Se va trimite o fotografie a posterului de minimum 1 Mb şi maximum 5 Mb, menţionându-se titlul acestuia şi o scurtă descriere a ideii pe care o ilustrează (aproximativ 200 de caractere fără spaţii).

 

Lucrările trebuie să fie originale şi să nu fi fost publicate sau prezentate în cadrul altor evenimente.

 

Tinerii ale căror lucrări vor fi câştigătoare vor participa la ediţia din acest an a Şcolii interculturale, program care se va organiza în două etape în cursul anului 2015, în două regiuni multiculturale, astfel:
• 9-12 iulie, în judeţul Tulcea;
• 17-20 septembrie, în judeţul Mureş.

Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi prin email până la data de 12 iunie 2015 şi vor trebui să confirme participarea la cele două etape ale ale Şcolii interculturale până la data de 14 iunie 2015. Toate costurile ocazionate de Şcoala interculturală (transport cu trenul sau microbuzul, cazare, masă, taxe de vizitare) vor fi acoperite de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

 

Şcoala interculturală se află la a doua ediţie, scopul programului fiind acela de a stimula participanţii să reflecteze asupra modului de formare şi funcţionare a prejudecăţilor şi stereotipurilor, de a dezvolta capacitatea lor de a identifica prejudecăţile şi discriminarea faţă de diferite grupuri în viaţa de zi cu zi, precum şi impactul prejudecăţilor asupra mediului şi societăţii. De asemenea, participanţii vor cunoaşte diferite culturi, pentru a fi în măsură să înţeleagă şi să respecte diversele forme de manifestare a identităţii etnice, lingvistice, religioase şi culturale.

 

Educaţia interculturală se bazează pe interacţiunea între grupuri diverse din punct de vedere social şi cultural, participanţii aşadar vor învăţa din propria lor experienţă care sunt asemănările şi diferenţele dintre cultura proprie şi alte culturi, vor conştientiza valoarea diversităţii şi vor înţelege ce îmnseamnă empatia faţă de alte culturi.