Anunt Evenimente

Proiectul Schimbarea discursului, schimbarea practicilor – romii ca resursă umana – RARE din cadrul ”Programului Transnațional Dunărea” se aproprie de final. În cadrul proiectului au colaborat 21 de organizații din opt țări. Partenerul principal al proiectului RARE este Serviciul de Ajutor Maltez din Ungaria, patru organizații din România alăturându-se programului: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Agenția pentru Dezvoltare Comunitară Împreună, Departamentul pentru Relaţii Interetnice și Serviciul de Ajutor Maltez din Sfântu Gheorghe.
În ultimele luni au fost implementate 6 proiecte-pilot complexe în 6 țări partenere. Pentru un potențial de învățare transnațional superior și pentru a obține valori comparabile, proiectele pilot au fost grupate în funcție de câteva domenii principale, României revenindu-i sarcina de a dezvolta un domeniu cheie a incluziunii romilor și anume ocuparea forței de muncă. Romii constituie cea mai numeroasă minoritate etnică în Uniunea Europeană și sunt printre cele mai dezavantajate, confruntându-se cu excluziunea socială, discriminarea și accesul limitat pe piața muncii, în educație și în sistemul de sănătate. 
Puteți viziona documentarul behind-the-scenes realizat de partenerul din Sfântu Gheorghe https://www.youtube.com/watch?v=tHJjdjGcwUg.