Evenimente

Untitled

Departamentul pentru Relații Interetnice a lansat programul de finanțare a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei 2015

 

Departamentul pentru Relaţii Interetnice este organismul guvernamental specializat al statului român în ceea ce priveşte protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în calitate de autoritate finanţatoare care acţionează la nivel central, atribuie contracte de finanţare în vederea desfăşurării unor programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei, în anul 2015.

 

Începând cu acest an, Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) a lansat, în cadrul liniei de finanțare nerambursabilă, cereri de propuneri de programe şi proiecte interetnice și de combatere a intoleranței pentru două axe.

 

În cadrul primei axe se pot depune cereri de finanțare pentru programe și proiecte care vor avea în vedere încadrarea în una sau mai multe dintre priorităţile anului 2015 stabilite la nivelul DRI: • cunoașterea și promovarea drepturilor și a limbilor minorităţilor naţionale în diferite domenii, în special în cele prevăzute de Convenția – cadru pentru protecția minorităților naționale și de Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare; • promovarea unor soluții inovatoare în domeniul educaţiei interculturale, cu accent pe implicarea comunităților de romi; promovarea dialogului intercultural și interreligios; • cunoaşterea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial al minorităţilor naţionale; sprijin pentru revitalizarea meșteșugurilor și tradițiilor specifice acestora, pentru educația antreprenorială și pentru stimularea competenței în acest domeniu; • promovarea formelor de expresie specifice minorităților naționale în cultură și în arta contemporană; • încurajarea și sprijinirea tinerilor minoritari să se implice în viața comunității și în general în viața publică; creșterea competențelor de participare civică a tinerilor din rândul minorităților naționale.

 

În cadrul celei de-a doua axe, DRI va finanța proiecte și programe care vor avea în vedere încadrarea în una sau mai multe dintre următoarele priorităţi ale programului Cluj-Napoca 2015 – Capitală Europeană a Tineretului și se subsumează tematicii privind dialogul interetnic, intercultural și interconfesional: • educația preuniversitară și universitară și minoritățile naționale; • tradițiile, cultura și istoria minorităților naționale; • spații culturale aparținând patrimoniului minorităților naționale din România; • drepturile minorităților naționale (fundamentale, civile, politice).

 

Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi-a propus să organizeze două sesiuni de selecţie: prima în luna mai 2015 și cea de-a doua în luna septembrie 2015. DRI își rezervă dreptul de a nu organiza cea de-a doua sesiune în cazul în care fondurile destinate finanţărilor nerambursabile din fonduri publice se vor epuiza în prima sesiune.

 

Suma totală aprobată pentru finanțarea programelor și proiectelor interetnice și de combatere a intoleranței în anul 2015 este de 2.200.000 lei.

Data limită pentru depunerea propunerilor de programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei pentru concursul de proiecte 2015 este 20 aprilie 2015 pentru sesiunea de selecţie mai 2015 (programe şi proiecte a căror perioadă de desfăşurare începe după data de 25 mai 2015).

 

Pentru mai multe informaţii (proiecte eligibile, condiţii de eligibilitate, activităţi eligibile, instrucţiuni etc.), vă rugăm să consultaţi Ghidul de finanţare a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei 2015 pe site-ul instituţiei www.dri.gov.ro, la secţiunea Fonduri Nerambursabile.

Disclaimer: drepturile de autor asupra imaginii apartin proprietarilor de drept.