Evenimente

COMUNICAT DE PRESĂ

Vizită de studiu în Norvegia

În perioada 24 – 28 noiembrie a.c o delegație a Departamentului pentru Relații Interetnice (DRI) din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a efectuat o vizită de studiu la Oslo, Norvegia.

În cadrul vizitei la Ministerul Guvernului Local și Modernizării – Departamentul pentru Sami și afaceri ale minorităților naționale, delegația României a purtat discuții cu dl. Anders Bals – secretar de stat, dl. Bjorn Olav Magard – Director general și dna. Tove Skotvedt – consilier superior. Partea norvegiană a expus istoria minorităților naționale și principalele reglementări care guvernează domeniul minorităților naționale în Norvegia. Partea română a fost îndeosebi interesată de modalitățile de promovare a diversității culturale, ca parte a patrimoniului cultural european, de educația interculturală în rândul tinerilor, legislația pentru încurajarea dezvoltării identității culturale, implementarea la nivel local a legislației pentru minorități și managementul programelor adresate minorităților la nivel local, bune practici şi metode comune de implementare a legislaţiei privind minorităţile naţionale.

La Consiliul Artelor Norvegia – principalul organism guvernamental care are ca atribuţie punerea în aplicare a politicii culturale norvegiene – delegația română a purtat convorbiri cu dna. Karen Varden, dna. Oyvor Sekkelsten, dna. Hedvig Hjetland Lykke – consilieri superiori – și dna. Ase Bitustol – consilier superior în cadrul Direcției pentru patrimoniul cultural. Partea norvegiană a prezentat modalitățile de lucru cu minoritățile, conceptul de industrie culturală și creativă şi a descris programul rute ale patrimoniului cultural – Cultural Rucksack – o inițiativa a guvernului Norvegian.

În cadrul discuţiilor avute la Instituția avocatului poporului pentru egalitate și împotriva discriminării au fost prezentate reglementările anti-discriminare, legislația în domeniul egalității de șanse pe piața muncii şi cea referitoare la protecţia minorităţilor naţionale.

Comitetul Helsinki Norvegian – organizație pentru drepturile omului cu sediul în Oslo, care activează pentru promovarea și respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice în zona OSCE – a prezentat gestionarea granturilor pentru organizațiile neguvernamentale și educația în domeniul drepturilor omului, exemple de bune practici pentru promovarea, garantarea, păstrarea, exprimarea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor aparținând minorităților naționale.

De asemenea, delegaţia Departamentului pentru Relaţii Interetnice a fost invitată Ambasada României în Regatul Norvegiei, unde a avut loc o întâlnire informală cu domnul ambasador Daniel Ioniță – Ambasadorul României în Regatul Norvegiei.

DRI speră ca această vizită de studiu să deschidă oportunități pentru parteneriate cu instituțiile norvegiene în vederea oorganizării de programe pentru garantarea, păstrarea, exprimarea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioane a persoanelor aparținând minorităților națioanle, cu accent pe rolul patrimoniului cultural al minorităților în context patrimoniului cultural european.

Vizita de studiu este o activitate susținută financiar în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la Nivel Național din cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2009 – 2014 gestionat de Punctul Național de Contact și a beneficiat de sprijinul Ambasadelor Regatului Norvegiei la București și a Ambasadei României la Oslo.

Imagine1Park in Oslochildren of NorwayOslo at night