Anunt Evenimente

Departamentul pentru Relații Interetnice a lansat programul de finanțare a proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și a proiectelor de combatere a intoleranței 2019.

Departamentul pentru Relaţii Interetnice este organismul guvernamental specializat al statului român în ceea ce priveşte protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în calitate de autoritate finanţatoare care acţionează la nivel central, atribuie contracte de finanţare în vederea desfăşurării unor proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, în anul 2019.

DRI va finanța proiectele interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței care vor avea în vedere încadrarea în una sau mai multe dintre priorităţile anului 2019 stabilite la nivelul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, astfel:

 • – promovarea educaţiei interculturale prin metode non-formale şi prin colaborarea cu sistemul public de învățământ, sarcină care decurge din ultimele recomandări ale Consiliului Europei privind respectarea unor convenții europene;
  – promovarea dialogului intercultural, inclusiv prin artă (teatru, film, arte plastice, muzică), atât pe plan național, cât și internațional, întărirea colaborării între minoritățile naționale și majoritate;
  – cunoaşterea și promovarea patrimoniului cultural material şi imaterial al minorităţilor naţionale din România,
  – promovarea drepturilor minorităților naționale, pornind de la situația existentă a protecției sectoriale a drepturilor minorităților naționale, de la necesitatea asigurării reprezentării proporționale și consultării politice a minorităților la nivel legislativ și executiv, pe plan național și local, dintr-o perspectivă strategică de protecție a acestor drepturi;
  – promovarea limbii, istoriei și tradițiilor minorităților naționale;
  – promovarea limbilor materne ale minorităților naționale prin proiecte dedicate lecturii, promovarea traducerilor operelor literare în și din limbile minoritare, în contextul Anului Cărții în România.

Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi-a propus să organizeze o singură sesiune de selecţie: sesiunea iunie 2019. Suma totală aprobată pentru finanțarea proiectelor interetnice și de combatere a intoleranței în anul 2019 este de 3.000 mii lei.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei pentru concursul de proiecte 2019 este 7 iunie 2019 (pentru proiecte a căror perioadă de desfăşurare începe după data de 15 iulie 2019).

Pentru mai multe informaţii (proiecte eligibile, condiţii de eligibilitate, activităţi eligibile, instrucţiuni etc.), vă rugăm să consultaţi GHID DE FINANŢARE a proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și a proiectelor de combatere a intoleranței 2019 pe site-ul instituţiei www.dri.gov.ro, la secţiunea Fonduri Nerambursabile.