Evenimente

Untitled

Departamentul pentru Relații Interetnice lansează programul de finanțare a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei – sesiunea septembrie 2015.

 

Departamentul pentru Relaţii Interetnice este organismul guvernamental specializat al statului român în ceea ce priveşte protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în calitate de autoritate finanţatoare care acţionează la nivel central, atribuie contracte de finanţare în vederea desfăşurării unor programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei, în anul 2015.

 

Subliniem faptul că termenii de referinţă, condiţiile şi criteriile de eligibilitate în vederea finanţării programului/ proiectului propus și toate regulile cuprinse în Ghidul de finanţare a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei se aplică și în sesiunea septembrie 2015.

 

Vă rugăm să consultați Ghidul de finanţare a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei aici: http://www.dri.gov.ro/fonduri-nerambursabile/

 

La fel ca în prima sesiune din mai 2015, și în sesiunea septembrie 2015, Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) lansează, în cadrul liniei de finanțare nerambursabilă, cereri de propuneri de programe şi proiecte interetnice și de combatere a intoleranței pentru două axe.

 

În cadrul primei axe se pot depune cereri de finanțare pentru programe și proiecte care vor avea în vedere încadrarea în una sau mai multe dintre priorităţile anului 2015 stabilite la nivelul DRI: • cunoașterea și promovarea drepturilor și a limbilor minorităţilor naţionale în diferite domenii, în special în cele prevăzute de Convenția – cadru pentru protecția minorităților naționale și de Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare; • promovarea unor soluții inovatoare în domeniul educaţiei interculturale, cu accent pe implicarea comunităților de romi; promovarea dialogului intercultural și interreligios; • cunoaşterea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial al minorităţilor naţionale; sprijin pentru revitalizarea meșteșugurilor și tradițiilor specifice acestora, pentru educația antreprenorială și pentru stimularea competenței în acest domeniu; • promovarea formelor de expresie specifice minorităților naționale în cultură și în arta contemporană; • încurajarea și sprijinirea tinerilor minoritari să se implice în viața comunității și în general în viața publică; creșterea competențelor de participare civică a tinerilor din rândul minorităților naționale.

 

În cadrul celei de-a doua axe, DRI va finanța proiecte și programe care vor avea în vedere încadrarea în una sau mai multe dintre următoarele priorităţi ale programului Cluj-Napoca 2015 – Capitală Europeană a Tineretului și se subsumează tematicii privind dialogul interetnic, intercultural și interconfesional: • educația preuniversitară și universitară și minoritățile naționale; • tradițiile, cultura și istoria minorităților naționale; • spații culturale aparținând patrimoniului minorităților naționale din România; • drepturile minorităților naționale (fundamentale, civile, politice).

 

Data limită pentru depunerea propunerilor de programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei pentru concursul de proiecte sesiunea de selecție septembrie 2015 este 31 august 2015 (pentru programe și proiecte a căror perioadă de desfășurare începe după data de 7 octombrie 2015). Perioada de desfăşurare a programelor/proiectelor trebuie să se încadreze în anul bugetar în curs, termenul maxim de depunere a ultimelor deconturi fiind 27 noiembrie 2015.