Anunt Evenimente

În data de 27 iunie 2019, Palatul Parlamentului a găzduit o serie de discuții organizate de Departamentul pentru Relații Interetnice în parteneriat cu Institutul Cultural Român pe tema “A cultural identity perspective – insight of the Danube region” , în marja Forumului Anual SUERD, ediția a VIII-a, Aria Prioritară 3 “Cultură, Turism și contacte directe între oameni”. Discuțiile au avut ca element central identitatea culturală din spațiul danubian, aspect integrat în obiectivul care vizează “crearea unei Cărți Albastre a identității culturale dunărene”.

Evenimentul a fost structurat sub forma unei mese rotunde privind identitatea culturală pentru regiunea Dunării combinată cu o expoziție de artă contemporană românească care întâlnește și poziționează unul dintre cele cinci elemente din lumea naturală ca tematică temeinică – ”Danube river as connector”.  

Conceptul evenimentului a fost dezvoltat de către echipa DRI împreună cu artistul și curatorul Oana Ionel, căreia îi mulțumim și pe această cale pentru fructuoasă colaborare. 

În alocuțiunea sa de deschidere, doamna Lacziko Enikő Katalin, secretarul de stat pentru relații interetnice,  a subliniat faptul că regiunea ne oferă o lume în care valorile sunt omniprezente și pot fi valorificate și că promovarea diversității culturale reprezintă forța regiunii Dunărene. ”Acesta este și motivul pentru care, în ultimii 5 ani, am continuat să lucrăm la valorificarea diversității culturale ca resursă a regiunii Dunării, dar și la consolidarea cooperării și crearea contactelor dintre oamenii de diferite origini, încurajând în același timp creativitatea și stimulând inovația culturală și dezvoltarea economică bazată pe patrimoniu, tradiție și turism. Desigur, provocările apar întotdeauna, dar obiectivul nostru este de a utiliza întregul potențial pe care îl oferă Strategia Dunării.”

În discursul său, domnul Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial, a subliniat faptul că păstrarea patrimoniului nostru cultural comun și consolidarea identității culturale a comunităților sunt considerate ca fundamente ale unei Europe democratice, ca ingrediente de bază ale societății durabile.

În timpul intervenției sale în cadrul primului grup de lucru, doamna Lacziko a prezentat două dintre proiectele Departamentului și progresul nostru în îndeplinirea obiectivelor Planului de acțiune.

Proiectul ”Diversitate şi patrimoniu cultural prin prisma mass media” este organizat anual de Departamentul pentru Relații Interetnice începând cu anul 2014. Obiectivul principal al acestui proiect îl reprezintă promovarea patrimoniului cultural al minorităților naționale din România și testarea potențialului turistic al acestuia în beneficiul dezvoltării comunităților locale. Astfel, s-a realizat o evaluare ”la faţa locului” a patrimoniului cultural al minorităţilor naţionale, în contextul întregului patrimoniu cultural al României prin alcătuirea unui inventar jurnalistic al celor mai reprezentative şi importante obiective legate de istoria, cultura şi viaţa grupurilor etnice, un mozaic al patrimoniului cultural – material şi imaterial – al grupurilor etnice şi implicit al zonelor multietnice aflate în țările din bazinul Dunării, experţi în istorie şi arheologie, antropologie, patrimoniu, etnografie şi folclor, oficialităţi locale, precum şi cu reprezentanţi ai mass media și parteneri de proiecte din cadrul Programului Transnațional Dunărea.

Secretarul de stat pentru relații interetnice a prezentat în continuare un proiect nou al Departamentului pentru Relații Interetnice: Platforma NEON/NEON Platform, inițiat în parteneriat cu Compania de teatru Aradi Kamaraszínház.

Platforma NEON – oportunitate fără frontiere în domeniul teatrului este un  proiect digital care are ca scop crearea unui cadru comun pentru teatrele minorităților naționale din Europa dunăreană prin care se pot afirma, pot prezenta realizările și performanțele lor artistice unui public mai larg. Proiectul “NEON-Platform” are ca scop crearea unei rețele / platforme pentru artele teatrale contemporane în țările din regiunea Dunării, în scopul facilitării dialogului intercultural prin intensificarea cooperării regionale. Statele UE care vor sunt vizate de proiect sunt: Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania  (ca stat federal şi prin landurile Baden-Württemberg şi Bavaria), Slovacia, Slovenia, Ungaria. Inițiativa însă va depăși granițele UE și va cuprinde și state non-UE, care fac parte din SUERD,  cum ar fi Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina. Platforma va include mai multe tipuri de conținut și secțiuni; aceste concepte vor fi aplicate atât pe platforma online, cât și offline (ateliere, spectacole, rulote, festivaluri).

Mulțumim pe această cale participanților pentru intervențiile din cadrul evenimentului, intervenții utile și provocatoare pentru activitatea noastră viitoare.

Puteți consulta Agenda evenimentului mai jos.

A cultural identity perspective-insight of the Danube region

Thursday, 27th June 2019, 13.00 – 16.00

Venue: Palace of the Parliament, Dimitrie Cantemir Hall, entrance C1, Str. Izvor nr. 2-4, București, Sector 5, 050563 România. Working language is english.

13.00 – 13.05 – Welcome speech and introduction – Enikő Katalin Lacziko, Secretary of State, Department for Interethnic Relations

13.05 – 13.10 –  Welcome speech – Mr. Sergiu Nistor, Presidential Adviser, Department of Culture, Religion and Centenary

13.10 – 13.20 – Mr. Krizbai Béla, Vice President of the Romanian Cultural Institute

13. 20 – 13.30 – Moderator and curator– Oana Ionel, Kunsthaus7b

Contemporary art exibition

Themes to be debated:

13.30 – 14.30

Panel 1Institutional cooperation at Priority Area 3 level. Defining elements of cultural identity in the Danube region

Speakers:

  •  Ms. Dinka Franulić, Deputy Head of Mission and Counsellor, Embassy of the Republic of Croatia in Romania
  • Mr. Thomas Kloiber, Director, Austrian Cultural Forum
  • Mr. Boris Camernik, General Secretary, Danube Competence Center, Belgrad
  • Ms. Enikő Lacziko, Secretary of State, Department for Interethnic Relations

                                  Coffee break 14.30 – 15.00

15.00 – 16.00

Panel 2 –  A perspective of the civil cultural sector on cultural identity in the Danube region     

Speakers:

  • Mr. Farkas András, Director, Pont Group
  •  Ms. Ana Zlibuț, General Secretary, Danube Networkers for Europe
  • Mr. Thomas Emmerling, Art collector and cultural manager
  • Ms. Petra Petresco, Artistiuc Director, Scéne et Danube and independent curator
  •  Ms. Andreea Sandu, Director, Galateca Gallery

     16.00 – Conclusions of the event and discussions with the audience