Anunt Evenimente

Departamentul pentru Relații Interetnice dorește să facă unele precizări cu privire la organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din România:

Statul român, ca semnatar al convențiilor și tratatelor internaționale și europene cu aplicabilitate în domeniul drepturilor minorităților naționale – parte componentă a drepturilor omului, și-a asumat o serie de obligații pentru a asigura promovarea diversității etnoculturale și lingvistice, prevenirea și combaterea rasismului și xenofobiei, cultivarea valorilor comune și a dialogului intercultural.

Pentru a își putea îndeplini obligațiile asumate, legiuitorul român a creat un sistem intern de protecție a drepturilor minorităților naționale, sistem care cuprinde și o componentă financiară care să vină în sprijinul minorităților etnice din România.

Astfel, prin legile bugetare anuale, statul român alocă sume de bani acelor organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care au obținut reprezentare parlamentară. Sumele pe care statul român le alocă acestor organizații sunt pentru sprijinirea activității acestora și pentru acțiuni cu impact pentru comunitățile pe care le reprezintă.

Conform cadrului și mecanismului legal, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora statul român le alocă sume de la bugetul de stat sunt singurele care răspund pentru legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea și justificarea acestora în limita și destinațiile legale, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise instituțiilor statului.

Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale sunt persoane juridice de drept privat care se organizează și funcționează conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale sunt singurele care decid asupra componenței organelor lor de conducere iar instanțele judecătorești sunt singurele competente să verifice și să dispună înregistrarea acestor date în Registrul asociațiilor și fundațiilor.