Evenimente

Ministerul Educaţiei Naţionale a fost gazda reuniunii Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, în data de 14 martie 2017. La reuniune au participat – alături de reprezentanţi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale din România – domnul Aledin Amet, secretar de stat, doamna Christiane Gertrud Cosmatu, subsecretar de stat şi doamna Enikő Laczikó, subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice, domnul Király András György, secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), directori şi inspectori de specialitate din cadrul ministerului.
Agenda întâlnirii a cuprins următoarele teme:
– Situaţia învăţământului în limbile minorităţilor naţionale
– Pregătirea pentru olimpiade şi concursuri şcolare.
Cu acest prilej, reprezentanţii organizaţiilor minorităţilor naţionale au prezentat succesiv situaţia actuală a învăţământului în limba maternă. Au fost abordate şi probleme specifice din domeniul învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, cu referire la:
– desfăşurarea licitaţiei pentru achiziţionarea manualelor şcolare şi dificultăţile privind elaborarea variantelor digitale ale manualelor pentru unele dintre minorităţile naţionale;
– desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspectori şcolari pentru minorităţi;
– desfăşurarea simulărilor pentru examenul de evaluare naţională şi pentru examenul de bacalaureat;
– desfăşurarea olimpiadelor de limbi materne şi a concursurilor şcolare cuprinse în calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale;
– promovarea învăţământului în limbile minorităţilor naţionale în rândul comunităţilor.

Domnul secretar de stat Aledin Amet a arătat disponibilitatea Departamentului pentru Relaţii Interetnice de a se implica în reluarea unor proiecte importante, considerate necesare în demersul de susţinere a învăţământului în limbile minorităţilor naţionale.
În încheierea reuniunii Comisiei pentru învăţământ şi tineret, domnul secretar de stat Király András György a apreciat importanţa menţinerii colaborării între organizaţiile minorităţilor naţionale pentru susţinerea învăţământului pentru minorităţi. Reprezentanţii ambelor instituţii şi membrii comisiei au fost de acord să continue eforturile pentru dezvoltarea relaţiilor interetnice.

IMG_20170314_110256129

IMG_20170314_122117372

untitled