Anunt Evenimente

Asociația de Literatură Generală și Comparată din România (ALGCR), în colaborare cu Facultatea de Litere și Arte, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și în parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice organizează în perioda 10 – 13 iulie la Sibiu  – Colocviul Anual al ALGCR, ediția a XVI-a, cu tema Modelul german în cultura română.

Manifestarea științifică are un caracter internațional, reunind specialiști de la universități din străinătate (Statele Unite ale Americii, Germania, Canada) și din România (București, Brașov, Cluj, Iași, Sibiu ș.a.). Aria de cuprindere a tematicii este foarte largă: literatură comparată și world literature, studii culturale și/sau interculturale, studii postcoloniale (inclusiv autocoloniale), studii comuniste și postcomuniste, istorie literară transnațională, studii diasporice (diaspora studies), studii ale traumelor (trauma studies), studii ale memoriei, imagologie, mitocritică și arhetipologie, studii intermediale, abordări interdisciplinare, studii evoluționiste aplicate pe literatură, analize cantitative, studii umaniste digitale (digital humanities), teoria și poetica genurilor, critică ideologică, retorică, stilistică și lingvistică.

Manifestarea va fi onorată de prezența E.S. Emil Hurezeanu, Ambasadorul României în Germania. Vor participa, de asemenea, reprezentanți ai conducerii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, ai conducerii Facultății de Litere și Arte și ai comunității locale din Sibiu.

Lucrările prezentate la conferință vor fi publicate, selectiv și într-o formă revizuită, în revista Euresis și într-un volum colectiv ce va apărea la o editură de prestigiu din străinătate.