Legislație-Cadru

CODUL CIVIL

EXTRAS

LEGE nr. 287/2009
Emitent: Parlamentul
Publicat in: Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011

ART. 287

Celebrarea căsătoriei

(3) Persoanele care aparţin minorităţilor naţionale pot solicita celebrarea căsătoriei în limba lor maternă, cu condiţia ca ofiţerul de stare civilă sau cel care oficiază căsătoria să cunoască această limbă.