Evenimente

Articol publicat initial in 23 iunie 2014

La invitaţia Departamentului pentru Relaţii Interetnice (DRI), un grup de reprezentanţi ai mass media a întreprins în perioada 18 – 22 iunie o vizită de documentare în nordul Dobrogei, alături de experţi în istorie şi arheologie, antropologie, patrimoniu cultural, turism, etnografie şi folclor, în cadrul programului ”Diversitate şi patrimoniu cultural prin prisma mass media.Vizite şi schimb de bune practici în regiuni multietnice din bazinul Dunării” (etapa 1). ICEM Tulcea

Vizita a fost organizată de DRI şi constituie primul pas în realizarea unei „Cărţi albastre a identităţii culturale a Dunării”, care îşi propune să realizeze un inventar al patrimoniului zonelor multietnice aflate de-a lungul fluviului european. Cor ucraineni Letea

Prin promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor naţionale, iniţiativa DRI se înscrie în Aria 3 – „Prmovarea culturii, turismului şi a contactelor directe între oameni” din Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), care are ca scop declarat coordonarea politicilor europene cu cele ale statelor participante (14 ţări – membre şi nemembre UE), astfel încât Dunărea să devină o importantă arteră de dezvoltare a Europei.

 Babadag romi costum

În cadrul vizitei în nordul Dobrogei, grupul s-a întâlnit cu reprezentanţii ruşilor lipoveni, ai romilor musulmani, italienilor, ucrainenilor, tătarilor, turcilor, evreilor şi grecilor, de-a lungul unui traseu care a inclus Slava Cercheză, Babadag, Greci, Măcin, Murighiol, Dunavăţul de Jos, Tulcea, Crişan, Letea, C.A. Rosetti, Sfiştofca şi Sulina.

Preot Uspenia interior

Traseul a inclus obiective reprezentative pentru patrimoniul cultural al comunităţilor minoritare din Dobrogea, precum mănăstirea ortodoxă de rit vechi „Uspenia” din Slava Cercheză, mormântul lui Sari Saltîk Dede şi moscheea Ali Gazi Paşa din Babadag, biserica ”Santa Lucia”, carierele de piatră şi atelierele de lucru ale italienilor de la Greci, cetatea Halmiris, monumentul cazacilor zaporojeni de la Dunavăţul de Jos, geamia şi sinagoga din Tulcea, farul, bisericile de diferite confesiuni şi cimitirul multietnic din Sulina.

 Geamia Tulcea interior

Pe parcurs participanţii au avut prilejul de a asculta corul lipovenesc din Slava Cercheză, corurile ucrainene din Tulcea şi Letea, precum şi de a vedea ansamblurile de dansuri ale ruşilor lipoveni şi ale grecilor din Sulina.

 Ghid ucrainean la Letea

Vizita de documentare organizată de DRI în nordul Dobrogei reprezintă un program inovativ, prin faptul că a reunit în acelaşi grup de lucru reprezentanţi ai mass media şi experţi şi prin faptul că aceştia au avut posibilitatea de a cunoaşte patrimoniul cultural material şi imaterial al minorităţilor din regiunea vizitată, prezentat chiar de reprezentanţii acestora.

Muzeul Etnografie

În acest an, programul va continua printr-o reuniune la Timişoara, în vederea realizării unui schimb de opinii şi de bune practici cu jurnalişti, experţi şi reprezentanţi ai oficiilor guvernamentale pentru minorităţi din statele dunărene.

Update 4 august 2014:

Publicația de limbă germană Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien a publicat recent o serie de trei articole semnate de jurnalista Nina May, care a participat la proiectul ”Diversitate şi patrimoniu cultural prin prisma mass media.Vizite şi schimb de bune practici în regiuni multietnice din bazinul Dunării”, organizat în luna iunie a. c. de DRI. Proiectul va continua și cu alte zone multietnice, cu implicarea unor jurnaliști interesați de domeniul diversității etnoculturale și patrimoniului cultural. Reamintim că etapa Tulcea a fost doar una din piesele unei inițiative mai largi – realizarea pas cu pas a Cărții albastre a identităților dunărene – la care vor participa toate cele 14 state implicate în Strategia UE pentru Regiunea Dunării.

Ultimul articol apărut în ADZ poate fi vizualizat aici:

http://www.adz.ro/artikel/artikel/sehnsucht-nach-europolis/