În perioada 10 – 13 mai 2016 se va desfășura la Constanța și București cea de-a doua vizită de monitorizare a modului în care România pune în aplicare prevederile Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, instrument juridic din sistemul Consiliului Europei.


Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare vizează protejarea limbilor regionale sau minoritare istorice din Europa, scopul ei fiind acela de menține patrimoniul cultural comun și de a dezvolta tradițiile și valorile culturale specifice continentului. O trăsătură ce conferă unicitate acestei convenții, adoptată la Strasbourg în noiembrie 1992, este aceea că ea oferă protecție limbilor. România a semnat Carta la 17 iulie 1995 și a ratificat-o prin Legea nr. 282 din anul 2007, reglementarea intrând în vigoare la 1 mai 2008.


Documente utile:

 

– Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare (în română) – link pdf
– Broșura explicativă Să dăm cuvântul limbilor regionale sau minoritarelink pdf
– Legea de ratificare a Cartei limbilor (în română) – link pdf
– Raportul Comitetului de Experți privind România – 2012 – link pdf
– Recomandările Comitetului de Miniștri adresate României – 2012 – link pdf
– Al doilea Raport al autorităților române – 2016 – link pdf


Principalele texte pot fi consultate și pe site-ul specializat de la Consiliului Europei:

 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp#Romania