Anunt

”BUSOLA” TOLERANȚEI NU POATE LIPSI DIN SOCIETATEA NOASTRĂ!

Rolul de factor de decizie într-o societate nu este unul lipsit de responsabilitățile aferente, iar una dintre aceste atribuții este, cu siguranță, cea de ”busolă” a opiniei publice.

Modul în care se manifestă o persoană responsabilă aflată într-o poziție-cheie poate ghida societatea în luarea sa de poziție în cazuri și situații extrem de importante. Dacă o atare manifestare este una discutabilă, un grup mai mare de persoane se va considera îndreptățit să se comporte aidoma factorului de decizie.

Din aceste considerente, Departamentul pentru Relații Interetnice condamnă în modul cel mai ferm manifestările publice ale intoleranței, care au putut fi observate sub diversele ei forme în ultimele zile. Demnitari aflați în poziții-cheie trebuie să fie conștienți de gravitatea unor astfel de acte și de repercusiunile pe care acestea le pot avea!

Considerăm, că diversele produse ale comunicării politice nu pot viza, sub nicio formă, lezarea demnității unei comunități minoritare – naționale, religioase, lingvistice sau sexuale –, nu pot aduce atingere integrității morale ale persoanelor aparținând acestor grupuri.

Facem apel în modul cel mai ferm la toți factorii de decizie din România, indiferent de statusul lor și de comunitatea din care fac parte, ca în manifestările lor publice să evite cu cea mai mare responsabilitate atât lipsa de sensibilitate arătată față de o minoritate etnică, minimalizarea unei terori cu urmări deosebit de grave, cum este Holocaustul, cât și etichetarea drastică și discriminatorie a unor persoane aparținând minorităților etnice.

Ne așteptăm, totodată, ca nici celelalte forme ale intoleranței față de ”celălalt” să nu fie prezente în discursul public!

Avem speranța că această solicitare a noastră va fi percepută ca un îndemn la normalitate și la acceptarea tuturor semenilor noștri cu care conviețuim zi de zi!

Laczikó Enikő,

Secretar de stat al Departamentului pentru Relații Interetnice