Evenimente

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în calitate de autoritate finanţatoare care acţionează la nivel central, atribuie contracte de finanţare în vederea desfăşurării unor programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei, în anul 2014. Fondurile din care se finanţează programele şi proiectele interetnice şi de combatere a intoleranţei sunt prevăzute în anexa nr. 2 la H.G. nr. 52/2014 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.
 
Anunt de participare 2014
 
Pentru a consulta Ghidul de finanţare a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei 2014 vă rugăm să vizitați secțiunea Fonduri Nerambursabile/Acces Fonduri 2014
 
http://www.dri.gov.ro/fonduri-nerambursabile/

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.