Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciilor hoteliere şi de restaurant necesare organizării proiectului “Valorificarea culturii şi tradiţiilor minorităţilor naţionale în turism”


Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea serviciilor hoteliere şi de restaurant, necesare organizării proiectului “Valorificarea culturii şi tradiţiilor minorităţilor naţionale în turism”


Citește anunțul complet