Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului prinvind achiziționarea de servicii de masă, necesare organizării proiectului „Universul limbii şi culturii ruse în spaţiul carpato-danubiano-balcanic”


Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea de serviciilor de catering, necesare organizarii proiectului „Universul limbii şi culturii ruse în spaţiul carpato-danubiano-balcanic”


Citește anunțul complet