Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului prinvind achiziționarea de servicii hoteliere (cazare și masă) necesare organizării programului „Transilvanism și etnicitate – teorie și practică”, Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea de servicii hoteliere (cazare și masă) necesare organizării programului „Transilvanism și etnicitate – teorie și practică”


Citește anunțul complet