Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciilor de organizare de evenimente culturale pentru proiectul “Tradiții de iarnă ale minorităților naționale”


Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea serviciilor de organizare de evenimente culturale, necesare organizării proiectului “Tradiții de iarnă ale minorităților naționale”


Citește anunțul complet