Anunțuri de participare

ERATĂ la ANUNȚUL DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT


pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea de servicii hoteliere și de restaurant necesare organizării proiectului DRI ”Școala de vară a artiștilor plastici minoritari. Dialog intercultural prin artă contemporană”


În tot cuprinsul textului Anunțului de participare simplificat și a documentației de atribuire pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea de servicii hoteliere și de restaurant necesare organizării proiectului DRI ”Școala de vară a artiștilor plastici minoritari. Dialog intercultural prin artă contemporană”, sintagma ”Școala de vară a artiștilor plastici minoritari. Dialog intercultural prin artă contemporană” reprezentând titlul proiectului, se va înlocui cu ”Tabără interetnică de artă contemporană”, reprezentând noul titlu al proiectului.


Toate celelalte prevederi din anunțul de participare simplificat și documentația de atribuire rămân neschimbate.
Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea de servicii hoteliere și de restaurant necesare organizării proiectului – “Școala de vară a artiștilor plastici minoritari. Dialog intercultural prin artă contemporană.”


Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta in scopul atribuirii contractului privind achiziționarea de servicii hoteliere și de restaurant necesare organizării proiectului DRI – “Școala de vară a artiștilor plastici minoritari. Dialog intercultural prin artă contemporană.”


Citește anunțul complet