Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciilor hoteliere (cazare, masă) necesare organizării proiectului ’’Relații Interetnice în Transilvania – Interethnic Relations in Transylvania ’’

Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea  serviciilor hoteliere (cazare, masă) necesare organizării proiectului “Relații Interetnice în Transilvania – Interethnic Relations in Transylvania“, care se va desfăşura în perioda 17 – 20 octombrie 2019 în Sibiu.

!!! Atenție ERATĂ!!! În cuprinsul anunțului de participare la pagina 6, în Formularul  de ofertă  – centralizator pentru atribuirea contractului, Anexă Formularul nr. 2, în tabel la Nr. crt. 2 ”Cazare cu mic dejun inclus …” pe coloana UM 54 se va înlocui cu 135.

!!! Atenție ERATĂ!!! Aceeași erată și pentru Formularele editabile, în Formularul  de ofertă  – centralizator pentru atribuirea contractului, Anexă Formularul nr. 2, pagina 4, în tabel la Nr. crt. 2 ”Cazare cu mic dejun inclus …” pe coloana UM 54 se va înlocui cu 135.

Citește anunțul complet (atenție, citește erata de mai sus)

Formulare editabile (corectat)

Formulare editabile (vezi erata)