Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului prinvind achiziționarea de servicii hoteliere şi de restaurant, necesare organizării proiectului „Minorităţi în spaţiul audiovizual românesc”


Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea de servicii hoteliere şi de restaurant, necesare organizării proiectului „Minorităţi în spaţiul audiovizual românesc”


Citește anunțul complet