Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului prinvind achiziționarea de servicii de catering necesare organizării programului „LinguaFEST V” (eveniment dedicat Zilei Europene a Limbilor)


Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea de servicii de catering necesare organizării programului „LinguaFEST V” (eveniment dedicat Zilei Europene a Limbilor)


Citește anunțul complet