Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului prinvind achiziționarea de servicii hotelire şi de restaurant necesare organizării programului „Limba maternă rromani, istoria, tradiţiile şi cutumele rrome, în contextul educaţional intercultural din învăţământul preuniversitar


Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea de servicii hoteliere şi de restaurant necesare organizării programului „Limba maternă rromani, istoria, tradiţiile şi cutumele rrome, în contextul educaţional intercultural din învăţământul preuniversitar


Citește anunțul complet