Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziția de servicii pentru evenimente (cazare, masă, tratații, transport, taxe de vizitare, obiecte promoționale și materiale informative) necesare în  cadrul proiectului „Gardienii patrimoniului”, organizat în localitatea Tulcea, în perioada 06-08 septembrie 2019.

Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea  serviciilor pentru evenimente (cazare, masă, tratații, transport, taxe de vizitare, obiecte promoționale și materiale informative) necesare în  cadrul proiectului „Gardienii patrimoniului”, organizat în localitatea Tulcea, în perioada 06-08 septembrie 2019.

Formulare editabile