Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului prinvind achiziționarea de serviciilor de masă, necesare organizării proiectului „Festivalul Internaţional de Teatru Idiş – 140 de ani de teatru idiş în România”


Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea de servicii de masă, necesare organizării proiectului „Festivalul Internaţional de Teatru Idiş – 140 de ani de teatru idiş în România”


Citește anunțul complet