Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului prinvind achiziționarea de servicii hotelire necesare organizării programului „Festivalul European de Teatru EUROTHALIA 2016″


Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea de servicii hoteliere necesare organizării programului „Festivalul European de Teatru EUROTHALIA 2016″


Citește anunțul complet