Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea de servicii de cazare, masă, închiriere sală de conferințe, editare și tipărire broșură, înterpretare română-engleză, necesare organizării proiectului ”Diversitate și patrimoniu cultural prin prisma mass media. Turismul cultural un turism sustenabil pentru dezvoltare durabilă în bazinul Dunării. Schimb de experiență și bune practici cu parteneri de proiecte din regiunea Dunării și vizită de documentare în județele Brașov, Harghita, Covasna și Mureș”

Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea serviciilor pentru evenimente, necesare organizării proiectului ”Diversitate și patrimoniu cultural prin prisma mass media. Turismul cultural un turism sustenabil pentru dezvoltare durabilă în bazinul Dunării. Schimb de experiență și bune practici cu parteneri de proiecte din regiunea Dunării și vizită de documentare în județele Brașov, Harghita, Covasna și Mureș”

Citește anunțul complet

Formulare editabile