Anunțuri de participare

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului prinvind achiziționarea pachetului de servicii pentru evenimente necesar organizării proiectului „Cupa Diversităţii – ediţia a II-a”


Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea pachetului de servicii pentru evenimente necesar organizării proiectului „Cupa Diversităţii – ediţia a II-a”


Citește anunțul complet