Evenimente

A devenit deja o tradiţie pentru toate minorităţile naţionale din România să îşi sărbătorească principalele evenimente din viaţa comunităţii menite să îşi promoveze limba maternă, tradiţiile şi obiceiurile. În ceea ce priveşte identitatea culturală a romilor din România, putem afirma că aceştia nu sunt doar păstrătorii unui bogat patrimoniu cultural, dar sunt şi creatori de cultură, aduc numeroase elemente de noutate şi de originalitate atât în peisajul cultural naţional, cât şi în cel european şi internaţional.

Celebrarea Zilei Internaţionale a Romilor, zi în care se comemorează totodată şi romii care au fost victime ale tragediilor istoriei, promovează identitatea culturală, valorile şi tradiţiile acestei minorităţi. După primul Congres Mondial al Romilor, care a avut loc la Londra în 1971, au urmat alte congrese mondiale ale romilor, iar scopul urmărit de acestea au avut în vedere îmbunătăţirea situaţiei educaţionale, obţinerea de compensaţii pentru suferinţele din al doilea război mondial, revendicarea drepturilor civile ale romilor, păstrarea culturii romani şi limbii romani.

Prevenire şi combaterea rasismului şi xenofobiei, respectarea drepturilor romilor precum şi lupta împotriva discriminării acestei minorităţi trebuie să constituie o prioritate pentru toate instituţiile statului. De-a lungul timpului, Departamentul pentru Relaţii Interetnice a continuat politicile publice şi bunele practici legate de sprijinirea, dezvoltarea şi promovarea identităţii şi culturii tuturor minorităţilor naţionale din România. În acest context, DRI a susţinut toate iniţiativele naţionale şi internaţionale vizând combaterea discriminării romilor şi facilitarea incluziunii sociale a lor.

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Romilor, permiteţi-mi să transmit tuturor romilor din România un călduros „La mulţi ani!”

Lacziko Enikő Katalin
Secretar de stat

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.