Evenimente

Untitled

 
 

Ziua Internaţională a Romilor reprezintă un prilej de sărbătoare dar, în acelaşi timp, 8 aprilie este o zi de comemorare a romilor care au căzut victimele tragediilor istoriei. Comemorarea acestei zile este una plină de învăţăminte pentru noi toţi şi reprezintă un act de asumare a propriei noastre istorii. Avem obligaţia să înţelegem această istorie, iar atrocităţile comise asupra populaţiei rome nu trebuie să fie uitate.

 
 

Intoleranţa şi discriminările la care sunt supuşi romii reprezintă, din păcate, o realitate a societăţii româneşti pe care nu putem să o negăm. Prin eforturi comune, trebuie să eliminăm aceste practici şi să milităm pentru ca principiul deplinei egalităţi în drepturi a tuturor cetăţenilor să fie respectat. Contăm pe sprijinul societăţii civile, al organizaţiilor neguvernamentale cu preocupări în acest domeniu, dar şi pe susţinerea întregii opinii publice pentru a pune în practică programele menite să îmbunătăţească situaţia etniei rome.

 
 

Misiunea noastră comună este aceea de a face un demers unitar asumat de întreaga societate civilă, de comunitatea romă, dar şi de autorităţile statului pentru a găsi căi optime de îmbunătăţire a situaţiei romilor la nivel naţional şi internaţional. Este de datoria noastră să destrămăm prejudecăţile existente. Romii au dreptul să cunoască şi să facă cunoscut publicului, cât mai multe din istoria lor, dar şi din bogata lor zestre culturală.

 
 

Lacziko Enikő  Katalin

Secretar de stat